нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

12 /дванадесет/ броя съобщения с получатели:

1.ИВАЙЛО ГРИГОРОВ ТОДОРОВ за връчване на Акт за установяване на задължения /АУЗ/ по чл.107 ал.3 от ДОПК №МД-АУ-5917/06.06.2018г.

2.БИЛДРОКС ООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-7232/27.06.2018г.

3.КАСТЛ ХЕРБЕРТ ГЕРХАРД за връчване на АУЗ №МД-АУ-7237/27.06.2018г.

4.ВАЛЕНТИН МАЛЧЕВ ВЪЛЧАНОВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-7724/04.07.2018г.

5.ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА МИТКОВА за връчване на АУЗ №МД-АУ-11325/19.10.2018г.

6.ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВА ДРАГАНОВА за връчване на АУЗ №МД-АУ-13894/06.12.2018г.

7.ИВЕЛИНА ДИМОВА СТОЯНОВА за връчване на АУЗ №МД-АУ-11610/24.10.2018г.

8.ТОДОР ХРИСТОВ ХРИСТОВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-11614/24.10.2018г.

9.МИЛЕН НИКОЛАЕВ РАЙКОВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-11654/24.10.2018г.

10.ГАЛИНА МАРИНОВА ХРИСТОВА за връчване на АУЗ №МД-АУ-9940-А/05.09.2018г.

11.ДАНИЕЛА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА за връчване на АУЗ №МД-АУ-2510/06.03.2018г.

12.КРАСИМИРА ИВАНОВА НИКОЛОВА за връчване на АУЗ №МД-АУ-2620/08.03.2018г.