нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

(два) броя съобщения с получатели :
1. СОЛАРИНВЕСТ ЕООД    1 бр. АУЗ с изх. №МД-АУ-333-1/05.03.2021 г.
2. КАРАВАДЖО ЕРИКО НИКОЛА    1 бр. АУЗ с изх. №МД-АУ-6024-1/08.06.2018 г.