нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

- Къна Драголова, Стефка Цанева, Стефан Василев, Георги Георгиев, Диана Георгиева, Росица Панайотова, Венцислав Александров, Паула Стойкова, Десислава Александрова, Севдалин Янков, Светлана Зоин, Георги Янков, Димчо Димов, Елена Станева, Марияна Халачева, Лъчезар Арабаджиев, Елина Гроздева, Желка Кателиева от гр. Варна, Маргарита Андонова от гр. Пловдив, Александър Александров от с. Слънчево, Вера Зоин, Миглена Димитрова, Николай Димитров от гр. София, Даниела Драголова от Чехия, Ахилеас Толис от Белгия и всички заинтересовани лица, че:

По заявление вх.№ АУ 025077 ВН/10.03.2021г. на Община  Варна от Величка Желязкова, наследник на Йови Кълчъклиев е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 540 по ПНИ на с.о. „Виница-север”, землище кв. Виница, гр. Варна. На 19.04.2021г. от 10.00 ч. ще бъде извършен въвод във владение на място.

Top