нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Съгласно чл.32 ал.4 от ДОПК,  два броя съобщения с получатели :
1. ОЛИВЪР РИС ОСТИН   1 бр. АУЗ с изх. №МД-АУ-4684-1/17.05.2018 г.
2. ПЕТКО КРУМОВ КРОТЕВ    1 бр. АУЗ с изх. №МД-АУ-6067-1/11.06.2018 г.

Top