нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Съгласно чл.32 ал.4 от ДОПК, 12 /дванадесет/ броя съобщения с получатели:

1.ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ за връчване на Акт за установяване на задължения /АУЗ/ по чл.107 ал.3 от ДОПК №МД-АУ-2833/02.12.2020г.

2.АЛДИН АНДРЕЕВ МЛАДЕНОВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-2834/02.12.2020г.

3.БОСФОРА – 93 ООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-2835/02.12.2020г.

4.ТАТЯНА ЯНЧЕВА БИРСЕН за връчване на АУЗ №МД-АУ-2839/02.12.2020г.

5.НИКОЛАЙ ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ за връчване на АУЗ №МД-АУ-2840/02.12.2020г.

6.ЕГОЗ АГРО ООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-2702/01.12.2020г.

7.ПМ ТРЕЙДИНГ ЕООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-2703/01.12.2020г.

8.СОНЯ АГРОФИНАНС ЕООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-2706/01.12.2020г.

9.СКИФ – ГВ ЕООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-2707/01.12.2020г.

10.ВАЛНЕТ ЕООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-2710/01.12.2020г.

11.ДИМЕКС ТУР ЕООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-2712/01.12.2020г.

12.АСТРА – 78 ЕООД за връчване на АУЗ №МД-АУ-2714/01.12.2020г.

Top