нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уважаеми г-н Валериев,

Съгласно чл.32 ал.4 от ДОПК ,11 броя съобщения с получатели:

 1. Гавраил Дончев Хрусанов, ликвидатор на „ВИКОЛВА“ ООД – АУЗ с изх.№МД-АУ-1385-1 от 14.05.2021 г.
 2. Мартин Георгиев Панов, управител на „БИ ЕС ЕЙ“ ООД – АУЗ с изх.№МД-АУ-1373-1 от 14.05.2021 г.
 3. Ивайло Димитров Чанов, управител на „КОФЕТИНИ“ ЕООД – АУЗ с изх.№МД-АУ-1374-1 от 14.05.2021 г.
 4. Ангел Стоянов Ангелов, управител на „РУМИЛОР“ ЕООД – АУЗ с изх.№МД-АУ-1580-1 от 03.06.2021 г. и АИАУЗ №№МД-АУ-11274-А-1  и МД-АУ-4865-А-1 от 03.06.2021 г.
 5. Васил Спирков Костов, управител на „Черноморски недвижими имоти“ ЕООД – АУЗ с изх.№МД-АУ-1293-1 от 12.05.2021 г.
 6. Ива Миланова Стоянова, управител на „НЕДВИЖИМОСТИ БГ“ ЕООД – АУЗ с изх.№МД-АУ-1343-1 от 13.05.2021 г.
 7. Росица Пенчева Стойчева, управител на „НИТИ КОМЕРС“ ООД – АУЗ с изх.№МД-АУ-1288-1 от 12.05.2021 г.
 8. Мариета Георгиева Тернева – АУЗ с изх.№МД-АУ-1189-1 от 07.05.2021 г.
 9. Пламен Иванов Любенов – АУЗ с изх.№МД-АУ-1197-1 от 07.05.2021 г.
 10. Константин Борисов Наумов – съобщение с изх.№МД-Т21004725ВН от 12.05.2021 г.
 11. Даринка Николова Йорданова – АУЗ с изх.№МД-АУ-1915-1 от 17.06.2021 г.
Top