нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Дирекция “ Общинска собственост, икономика и стопански дейности” обявява, че е издадена Заповед №  РД-21-7706-150 от 13 август 2021 г. на Областния управител на област с административен център Варна, във връзка с одобрени планове на новообразувани имоти за различни местности на територията на община Варна, в изпълнение на съдебни решения, обнародвани в Държавен вестник бр. 74 от 07.09.2021 г.

 

Top