нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

СЕВИНЧ СЕЛИМ

ГР.ШУМЕН

УЛ.ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИРОВ №30

 

       Във връзка с преписка с рег. № ИАО21001356ПР/18.08.2021г. и заповед  № 3726/17.11.2021г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр.Варна, ж.к. „Чайка“ № 42 ет.6 ап.21, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Top