нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

                                                     СЪОБЩЕНИЕ

                               ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 ДО  собствениците на следните моторни превозни средства:

 

МПС-„Рено Еспейс“,цвят т.зелен,РТ-В6308СМ-бул.“8-ми Пр.полк“-м-н“Браво“

МПС-„Шкода Форман“,цвят бял,РТ-В6101СМ-ул.“Черно море“до 19

МПС-„Фолксваген“,цвят син,РТ-В7436НХ-ул.“Черно море“ 3

МПС-„Фолксваген Голф“,цвят бял,РТ-ТХ1617АХ- ул.“Черно море“ 3

МПС-„Ланчия“,цвят бял,без рег.табели,м-ст“Траката“,ул.6-а до 36

МПС-„Опел Корса“,цвят син,РТ-В0313КМ-ул.“Цани Калянжиев“до ДГ“Гълъбче“

МПС-„Фолксваген Голф“,цвят вишняв,РТ-Х4594ВН-ул.“Тодор Димов“14

МПС-„Фолксваген Пасат“,цвят т.син,без рег.табели-ул.Д-р Ан.Железкова“ 29

МПС-„Рено Лагуна“,цвят  сив ,без рег.табели-  ул.Д-р Ан.Железкова“ 31 

 

             Уважаеми г-не/г-жо,     

             На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на Община Варна на 24.11.2021г.

Top