нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВЛЕНИЕ

           

Днес 25.11.2021 г. в изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при Община Варна, обявява на всички заинтересовани лица за издадените Заповеди от Кмета на община Варна: 

Заповед №

Адрес на имота

Идентификатор

Основание

1.

№3687/12.11.2021 г.

гр. Варна, ул. „В. Белински“ №12

10135.3515.1714

чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС

2.

№3688/12.11.2021 г.

гр. Варна, вилна зона „Траката“, ул. Първа“ №81

10135.2564.444

чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС

3.

№3689/12.11.2021 г.

гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Гоце Делчев“ №61

10135.1026.371

чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС

4.

№3690/12.11.2021 г.

гр. Варна, кв. „Аспарухово”, местност Ракитника I

10135.5426.2324

чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС

5.

№3691/12.11.2021 г.

гр. Варна, кв. „Аспарухово”, местност Ракитника I

10135.5426.2323

чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС

6.

№3739/18.11.2021 г.

гр. Варна, ж. к. „Бриз“

10135.2526.2678

чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС

7.

№3736418.11.2021 г.

гр. Варна, район „Младост”, ж. к. „Възраждане“ IV м. р.

10135.3511.586

чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС

 

            На основание чл. 34 от АПК, заинтересованите физичесли и юридически лица в срок не по-дълъг от 7 (седем) дно могат да направят писмени искания и възражения.

 

 

Top