нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

                                                     СЪОБЩЕНИЕ

                               ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

 

 ДО  собствениците на следните моторни превозни средства: 

МПС-„Ауди“, цвят черен, без рег. табели- ул .Кирил Шиваров/Селиолу

МПС-„Мерцедес“, цвят черен, без рег. табели-ул. Подвис бл.32-33

МПС-„Форд Фокус“, цвят сив, РТ- Х3075ВР,ж.к.Възраждане бл.35,вх.6

МПС-„Ауди А3“,цвят сив, РТ- В3293РН,ж.к.Възраждане, паркинг зад бл.33

МПС-„Фиат Браво“, цвят зелен, РТ- ТХ0504КХ,ж.к.Възраждане,бл.408,вх.15-20

МПС-„Фиат Пунто“, цвят бял, РТ-В2021КК,ж.к.Вл.В-к, бл.307, вх.4

МПС-„Ауди“, цвят т.зелен, РТ-В0871СА,ж.к.Младост,бл.104,вх.6-7

МПС-„Рено Клио“,цвят сив, РТ –В3224РХ,ж.к.Възраждане бл.6,вх.1

МПС-„Пежо 406“,цвят вишняв, РТ –В0099РА,ж.к.Младост,бл.132,вх.1

МПС-„Фолксваген Голф“, цвят сив, РТ – РР3110АТ,ул.Фантазия бл.76

МПС-„Ситроен Берлинго“, цвят бял, РТ –В1346АТ,ул.Фантазия,бл.76,вх. А

МПС-„Мерцедес“, цвят черен, РТ-В5622РН,ул.Фантазия, бл.76

МПС-„Рено Лагуна“, цвят черен, РТ- В4715КР, ул.Радост 6

МПС-„Фолксваген Голф“, цвят черен, РТ- В8243РМ, ул.Орех 1 

 

             Уважаеми г-не/г-жо,     

             На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на община Варна на 26.11.2021г.

Top