нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при гл.инспектор Кристина Демирова, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 14.01.2022 г. до 28.01.2022 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1  С-9103 /14.01.2022 г.       ДАНИ-2002  ЕООД                                       МД-АУ-9103 - 1 / 06.12.2021 Г.

2  С-9817-А /14.01.2022 г.   СВИЛЕН ЗЛАТЕВ СТОЙЧЕВ                              МД-АУ-9817-А - 1 / 05.10.2021 Г.

3  С-2779-А /14.01.2022 г.   СВИЛЕН ЗЛАТЕВ СТОЙЧЕВ                              МД-АУ-2779-А - 1 / 05.10.2021 Г.

4  С-8875 /14.01.2022 г.       ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ АВДЖИЙСКИ                  МД-АУ-8875 - 1 / 01.12.2021 Г.

5  С-9104 /14.01.2022 г.       СРЕБРИНА ЗДРАВКОВА ЙОРДАНОВА             МД-АУ-9104 - 1 / 07.12.2021 Г.

6  С-7964 /14.01.2022 г.       ЕНЧО ЕВГЕНИЕВ СПИРОВ                             МД-АУ-7964 - 1 / 10.11.2021 Г.

7  С-7993 /14.01.2022 г.       СЕЛИМЕ НЕДЖАТ БЕЙТУЛА-АХМЕТЧИКОВ     МД-АУ-7993 - 1 / 11.11.2021 Г.

8  С-1148-А /14.01.2022 г.    ТАТЯНА ЯНЧЕВА СТОЙЧЕВА                         МД-АУ-1148-А - 1 / 05.10.2021 Г.

9  С-8632 /14.01.2022 г.       КЕФАЛАС ЛЕОНИДАС ООД ООД                    МД-АУ-8632 - 1 / 24.11.2021 Г.

10  С-6690 /14.01.2022 г.       ВЕСЕЛИН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ                    МД-АУ-6690 - 1 / 20.10.2021 Г.

11  С-6691 /14.01.2022 г.       ИРИНЕЙ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ                 МД-АУ-6691 - 1 / 20.10.2021 Г.

12  С-6347 /14.01.2022 г.       ИВАН ХРИСТОВ ЙОВЧЕВ                             МД-АУ-6347 - 1 / 14.10.2021 Г.

13  С-6366 /14.01.2022 г.       ТОДОР НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ                    МД-АУ-6366 - 1 / 14.10.2021 Г.

14  С-6613 /14.01.2022 г.       МИЛЕНА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА                 МД-АУ-6613 - 1 / 19.10.2021 Г.

15  С-7960 /14.01.2022 г.       АНТОН ЮЛИЯНОВ АНГЕЛОВ                       МД-АУ-7960 - 1 / 10.11.2021 Г.

16  С-7962 /14.01.2022 г.       ЕКСПРЕСКОМ ЕООД                                   МД-АУ-7962 - 1 / 10.11.2021 Г.

17  С-8323 /14.01.2022 г.       ФИДАН РАДАНОВ СЕЛЕМЕЗОВ                    МД-АУ-8323 - 1 / 17.11.2021 Г.

18  С-8324 /14.01.2022 г.       ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА             МД-АУ-8324 - 1 / 17.11.2021 Г.

19  С-7963 /14.01.2022 г.       ЕМАНУИЛ КРАСИМИРОВ КОЛЕВ                  МД-АУ-7963 - 1 / 10.11.2021 Г.

20  С-98-А /14.01.2022 г.       ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ СИМЕОНОВ               МД-АУ-98-А - 1 / 15.10.2021 Г.

21  С-6322 /14.01.2022 г.       АГЕНЦИЯ  ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ ЕООД ЕМД-АУ-6322 - 1 / 14.10.2021 Г.

22  С-6342 /14.01.2022 г.       БРАТЯ ВАЛЕРИО - ЕООД                            МД-АУ-6342 - 1 / 14.10.2021 Г.

23  С-6345 /14.01.2022 г.       СМЧМ ЕООД                                              МД-АУ-6345 - 1 / 14.10.2021 Г.

24  С-8416 /14.01.2022 г.       АЛЕКСАНДРИНА НИКОЛАЕВА ТРАЙКОВА    МД-АУ-8416 - 1 / 18.11.2021 Г.

25  С-8439 /14.01.2022 г.       МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ ГУШЛЕВ                       МД-АУ-8439 - 1 / 19.11.2021 Г.

26  С-8326 /14.01.2022 г.       ХУ ЛИ ЕООД                                              МД-АУ-8326 - 1 / 17.11.2021 Г.

27  С-6346 /14.01.2022 г.       АРТАК  КАЗАРЯН                                        МД-АУ-6346 - 1 / 14.10.2021 Г.

28  С-8627 /14.01.2022 г.       ВАРТЕКС.БГ ЕООД                                      МД-АУ-8627 - 1 / 24.11.2021 Г.

29  С-7878 /14.01.2022 г.       ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ НЕНОВ                        МД-АУ-7878 - 1 / 09.11.2021 Г.

30  С-6614 /14.01.2022 г.       ВЕСЕЛИН МИРОСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ              МД-АУ-6614 - 1 / 19.10.2021 Г.

31 

С-6569 /14.01.2022 г.

ИМПЕКС СЕРВИЗ БГ ЕООД

МД-АУ-6569 - 1 / 18.10.2021 Г.

32  

С-8296 /14.01.2022 г.

ВСИЧКО ЗА КАФЕТО

МД-АУ-8296 - 1 / 16.11.2021 Г.

33

С-8807 /14.01.2022 г.

МАРТИНА МАРИНОВА КОСТАДИНОВА

МД-АУ-8807 - 1 / 30.11.2021 Г.

34

С-6638 /14.01.2022 г.

ВЕНЕТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

МД-АУ-6638 - 1 / 19.10.2021 Г.

35

С-8025 /14.01.2022 г.

НИКОЛИНКА ТОДОРОВА МАНДРАДЖИЕВА

МД-АУ-8025 - 1 / 11.11.2021 Г.

36

С-8074 /14.01.2022 г.

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

МД-АУ-8074 - 1 / 11.11.2021 Г.

37

С-8942 /14.01.2022 г.

СЮЛЕЙМАН САЛИМ ХАЛИЛ

МД-АУ-8942 - 1 / 03.12.2021 Г.

38

С-8907 /14.01.2022 г.

КРАСИМИР ГРИГОРОВ КОЛЕВ

МД-АУ-8907 - 1 / 02.12.2021 Г.

39

С-8289 /14.01.2022 г.

ВКХ ХК РОСИЦА АД

МД-АУ-8289 - 1 / 16.11.2021 Г.

40

С-6538 /14.01.2022 г.

ВЕПЛАН ЕООД

МД-АУ-6538 - 1 / 18.10.2021 Г.

41

С-6542 /14.01.2022 г.

СПЕКТЪР-05 ДЗЗД

МД-АУ-6542 - 1 / 18.10.2021 Г.

42

С-8411 /14.01.2022 г.

МЕРИ ДЕМИРОВА АСЕНОВА

МД-АУ-8411 - 1 / 18.11.2021 Г.

43

С-1443-А /14.01.2022 г.

ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ НЕНОВ

МД-АУ-1443-А - 1 / 09.11.2021 Г.

44

С-3657-А /14.01.2022 г.

ГЕРГАНА ПЛАМЕНОВА СТОЯНОВА

МД-АУ-3657-А - 1 / 09.11.2021 Г.

45

С-8631 /14.01.2022 г.

КИРОВ БИЛД ЕООД

МД-АУ-8631 - 1 / 24.11.2021 Г.

46

С-8105 /14.01.2022 г.

БЕРНАДЕТ РОБИНСЪН

МД-АУ-8105 - 1 / 11.11.2021 Г.

47

С-8106 /14.01.2022 г.

ДЖАВИД  АКТАР

МД-АУ-8106 - 1 / 11.11.2021 Г.

48

С-8107 /14.01.2022 г.

ФЕМИЛИ КОМФОРТ ЕООД

МД-АУ-8107 - 1 / 11.11.2021 Г.

49

С-8120 /14.01.2022 г.

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДЕМИРОВ

МД-АУ-8120 - 1 / 12.11.2021 Г.

50

С-8129 /14.01.2022 г.

МИЛЕН ЖЕКОВ РОМАНОВ

МД-АУ-8129 - 1 / 12.11.2021 Г.

51

С-8131 /14.01.2022 г.

ВИРТУОЗ ГРУП КОРПОРЕЙШЪН ЕООД

МД-АУ-8131 - 1 / 12.11.2021 Г.

52

С-8213 /14.01.2022 г.

ТОДОР НЕДЕЛЧЕВ НЕДЯЛКОВ

МД-АУ-8213 - 1 / 15.11.2021 Г.

53

С-8104 /14.01.2022 г.

АЛИНА СКАРДЖЮВЕНЕ

МД-АУ-8104 - 1 / 11.11.2021 Г.

54

С-6552 /14.01.2022 г.

МЕРИТАЙМ ПЪБЛИШИНГ ХАУС ЕООД ЕОО

МД-АУ-6552 - 1 / 18.10.2021 Г.

55

С-6566 /14.01.2022 г.

ТОПЪЛ ДОМ - СН ЕООД

МД-АУ-6566 - 1 / 18.10.2021 Г.

56

С-8024 /14.01.2022 г.

КРИСТИЯН ДИМИТРОВ РУСЕВ

МД-АУ-8024 - 1 / 11.11.2021 Г.

57

С-8035 /14.01.2022 г.

БОРИСЛАВ КИРИЛОВ НИКОЛОВ

МД-АУ-8035 - 1 / 11.11.2021 Г.

58

С-8091 /14.01.2022 г.

ДАРИУС ТАДЕУС ДУРАЛЕК

МД-АУ-8091 - 1 / 11.11.2021 Г.

59

С-8103 /14.01.2022 г.

ДИЛЯНА НИКОЛАЕВА ВЕЛЕВА

МД-АУ-8103 - 1 / 11.11.2021 Г.

60

С-8594 /14.01.2022 г.

ИВАЙЛО ТОДОРОВ ПАНОВ

МД-АУ-8594 - 1 / 23.11.2021 Г.

61

С-9429-Б /14.01.2022 г. 

СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

МД-АУ-9429-Б - 1 / 17.11.2021 Г.

62

С-8458 /14.01.2022 г.

МАРУСЯ КОНСТАНТИНОВА ВАСИЛЕВА

МД-АУ-8458 - 1 / 19.11.2021 Г.

63

С-8563 /14.01.2022 г.

МИРОСЛАВА БОГОМИЛОВА АРСОВА

МД-АУ-8563 - 1 / 23.11.2021 Г.

64

С-8432 /14.01.2022 г.

ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

МД-АУ-8432 - 1 / 19.11.2021 Г.

65

С-8407 /14.01.2022 г.

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ КОСТОВ

МД-АУ-8407 - 1 / 18.11.2021 Г.

66

С-8412 /14.01.2022 г.

ХУСАМ АЛИ АМИН

МД-АУ-8412 - 1 / 18.11.2021 Г.

67

С-8415 /14.01.2022 г.

ВЕЛИСЛАВ ХРИСТОВ ВАНГЕЛОВ

МД-АУ-8415 - 1 / 18.11.2021 Г.

68  

С-8423 /14.01.2022 г.

ЛИЛЯНА АНТОНОВА НИКОЛОВА

МД-АУ-8423 - 1 / 19.11.2021 Г.

69

С-8390 /14.01.2022 г.

ОЛГА ВЛАДИМИРОВНА НЕКРАСОВА

МД-АУ-8390 - 1 / 17.11.2021 Г.

70

С-8329 /14.01.2022 г.

СИНЕМОН ЕООД ЕООД

МД-АУ-8329 - 1 / 17.11.2021 Г.

71

С-8460 /14.01.2022 г.

ФРОСКА ВАСИЛЕВА ДИМОВА

МД-АУ-8460 - 1 / 19.11.2021 Г.

72

С-5922-А /14.01.2022 г.

ИЛИЯН ВЪЛОВ НАЙДЕНОВ

МД-АУ-5922-А - 1 / 18.11.2021 Г.

73

С-8429 /14.01.2022 г.

СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

МД-АУ-8429 - 1 / 19.11.2021 Г.

74

С-8408 /14.01.2022 г.

ИВО АТАНАСОВ КУМАНОВ

МД-АУ-8408 - 1 / 18.11.2021 Г.

75

С-8327 /14.01.2022 г.

СОУ СИМПЪЛ ЕООД

МД-АУ-8327 - 1 / 17.11.2021 Г.

76

С-8128 /14.01.2022 г.

КИРИЛ ИСАЕВ СТОЯНОВ

МД-АУ-8128 - 1 / 12.11.2021 Г.

77

С-9245-А /14.01.2022 г.

КАМЕН СТЕФАНОВ ВЪЛЧАНОВ

МД-АУ-9245-А - 1 / 23.11.2021 Г.

78

С-8561 /14.01.2022 г.

АХМЕД ДЖЕЛИЛОВ БАЙРАКТАРОВ

МД-АУ-8561 - 1 / 23.11.2021 Г.

79

С-8217 /14.01.2022 г.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ХАНДЖИЕВ

МД-АУ-8217 - 1 / 16.11.2021 Г.

80

С-8218 /14.01.2022 г.

СТОЙЧО СТОЯНОВ СТОЙКОВ

МД-АУ-8218 - 1 / 16.11.2021 Г.

81

С-8288 /14.01.2022 г.

УОТЪР ООД

МД-АУ-8288 - 1 / 16.11.2021 Г.

82

С-8292 /14.01.2022 г.

НИЖИКА-ПЛАМЕН САВОВ ЕТ

МД-АУ-8292 - 1 / 16.11.2021 Г.

83

С-8320 /14.01.2022 г.

СНЕЖАНА ДЯНКОВА НИКОЛОВА

МД-АУ-8320 - 1 / 17.11.2021 Г.

84

С-8321 /14.01.2022 г.

ТОДОР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

МД-АУ-8321 - 1 / 17.11.2021 Г.

85

С-8322 /14.01.2022 г.

ЕЛЕНА ЯНКОВА ДИМАНЧЕВА

МД-АУ-8322 - 1 / 17.11.2021 Г.

86

С-2601-А /14.01.2022 г.

ООО ТРИТОН-7 ТП

МД-АУ-2601-А - 1 / 09.11.2021 Г.

87

С-979-А /14.01.2022 г.

ООО ТРИТОН-7 ТП

МД-АУ-979-А - 1 / 09.11.2021 Г.

 

Top