нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при гл.инспектор Христина Христова, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 05.08.2022 г. до 19.08.2022 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-5763 /05.08.2022 г.

КРАСИМИР РАДОСЛАВОВ АТАНАСОВ

МД-АУ-5763 - 1 / 21.05.2022 Г.

2

С-5769 /05.08.2022 г.

ЮЛИЯНА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

МД-АУ-5769 - 1 / 21.05.2022 Г.

3

С-1083 /05.08.2022 г.

ВАСИЛ ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

МД-АУ-1083 - 1 / 10.02.2022 Г.

4

С-1079 /05.08.2022 г.

ЕЛЕОНОРА ЛЮБОМИРОВА ФИЛИПОВА

МД-АУ-1079 - 1 / 10.02.2022 Г.

5

С-940 /05.08.2022 г.

НАДЖИЕ ЮСЕЙН ШАБАН

МД-АУ-940 - 1 / 08.02.2022 Г.

6

С-906 /05.08.2022 г.

АЛЛА ШЕЙМАН

МД-АУ-906 - 1 / 08.02.2022 Г.

7

С-901 /05.08.2022 г.

ИГОР АНАТОЛЬЕВИЧ ЕФРЕМОВ

МД-АУ-901 - 1 / 08.02.2022 Г.

8

С-1176 /05.08.2022 г.

РУСЕН ВЛАДЕВ РУСИНОВ

МД-АУ-1176 - 1 / 11.02.2022 Г.

9

С-1175 /05.08.2022 г.

ИСКРА ВЪЛКОВА ВЪЛКОВА

МД-АУ-1175 - 1 / 11.02.2022 Г.

10

С-1168 /05.08.2022 г.

ГЕРГАНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

МД-АУ-1168 - 1 / 11.02.2022 Г.

11

С-1094 /05.08.2022 г.

РЕНЕТА ИЛИЕВА КУЛЕВА

МД-АУ-1094 - 1 / 10.02.2022 Г.

12

С-2405 /05.08.2022 г.

ЯНКО НИКОЛАЕВ ДИМОВ

МД-АУ-2405 - 1 / 09.03.2022 Г.

13

С-2404 /05.08.2022 г.

ДИМЧО ПЛАМЕНОВ ПЕЙЧЕВ

МД-АУ-2404 - 1 / 09.03.2022 Г.

14

С-2399 /05.08.2022 г.

ИЛИЯН АТАНАСОВ ИЛИЕВ

МД-АУ-2399 - 1 / 09.03.2022 Г.

15

С-3470 /05.08.2022 г.

ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ИВАНОВ

МД-АУ-3470 - 1 / 02.04.2022 Г.

16

С-3465 /05.08.2022 г.

ЮЛИЯ ВЕЛЕВА ХРИСТОВА

МД-АУ-3465 - 1 / 02.04.2022 Г.

17

С-2509 /05.08.2022 г.

СИБЕЛ ДЕЯНОВА ИСАЕВА

МД-АУ-2509 - 1 / 10.03.2022 Г.

18

С-9151 /05.08.2022 г.

ВАЛЕНТИН РУМЕНОВ КОСТОВ

МД-АУ-9151 - 1 / 09.12.2021 Г.

19

С-8957 /05.08.2022 г.

КРАСИМИР ВЕНКОВ КАТЕЛИЕВ

МД-АУ-8957 - 1 / 03.12.2021 Г.

20

С-2619 /05.08.2022 г.

СЪБИ ДОБРЕВ ГОСПОДИНОВ

МД-АУ-2619 - 1 / 14.03.2022 Г.

21

С-2618 /05.08.2022 г.

ВИОЛИН ИЛИЕВ АПОСТОЛОВ

МД-АУ-2618 - 1 / 14.03.2022 Г.

22

С-1335 /05.08.2022 г.

ЦОЛО ВЪРБАНОВ ПЕТКОВ

МД-АУ-1335 - 1 / 14.02.2022 Г.

23

С-1678 /05.08.2022 г.

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЧАКЪРОВ

МД-АУ-1678 - 1 / 18.02.2022 Г.

24

С-1676 /05.08.2022 г.

ДИПЛОМАТ ДВ  ЕООД

МД-АУ-1676 - 1 / 18.02.2022 Г.

25

С-2246 /05.08.2022 г.

МОРЕ.РУ  ООД ООД

МД-АУ-2246 - 1 / 07.03.2022 Г.

26

С-2215 /05.08.2022 г.

ПРОДЖЕТИ ЕООД

МД-АУ-2215 - 1 / 04.03.2022 Г.

Top