нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с ъс задълженията на Община Варна за изпълнение разпоредбите на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, съгласно чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, следва в интернет страницата на Община Варна да бъде публикувана обява на Общинска служба по земеделие гр. Варна за изготвен предварителен регистър на имотите за ползване на земеделските земи на територията на община Варна и община Белослав за стопанската 2022-2023 г. и график на заседанията на комисията по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

Top