нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

 

 ДО  собствениците на следните моторни превозни средства: 

МПС- Мерцедес А140,цвят червен,РТ-В0883ВТ-кб.Св.Иван Рилски  бл.61 вх.2

МПС- БМВ,цвят сив,без рег.табели-ул.Здравко Чакъров с/у1 –с/у Спиди

МПС-Сеат Ибиза,цвят сив,без рег.табели-ж.к.Възраждане бл.70

МПС- Ситроен Берлинго,цвят сив,без рег.табели-ж.к.Младост бл.146 с/у вх.7

МПС- Алфа Ромео,цвят черен,без рег.табели-ж.к.Младост бл.144 с/у вх.9

МПС- Сеат Алхамбра,цвят черен,без рег.табели-ж.к.Младост бл.143  вх.А

МПС- Пежо 206,цвят син,без рег.табели-кв.Св.Иван Рилски бл.56 вх.А

МПС- Фиат,цвят червен,без рег.табели- кв.Св.Иван Рилски бл.53 вх.Б

МПС- Мазда 3,цвят син,без рег.табели-ж.к.Младост бл.108 с/у вх.3

МПС- Мазда 626,цвят сив,без рег.табели,ж.к.Младост бл.108 с/у вх.4

МПС-  Фолксваген Голф,цвят черен, без рег.табели,ж.к.Младост бл.108 с/у вх.5

 

             Уважаеми г-не/г-жо,

             На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на община Варна на 09.08.2022г.

Top