нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

 

 ДО  собствениците на следните моторни превозни средства:

 

МПС- Мини Купър,цвят сив,РТ-В0247НМ-ул.Мара Тасева с/у 17

МПС- Пежо,цвят зелен,РТ-В9208РК-ул.Подвис бл.29-горен паркинг

МПС- Фолксваген Пасат,цвят т.зелен,РТ-В7669РА-ул.Хан Пресиян 6-8

МПС- Ягуар,цвят сив,РТ-В9329НТ-ул.Акад.Фьодор Успенски 6

МПС- Сеат Алтеа,цвят сив,РТ-В3273НН-ул.Роза бл.18 вх.1

МПС- Фиат Браво,цвят черен,без рег.табели- ул.Мара Тасева с/у 15

МПС- Крайслер Вояджер,цвят сив,без рег.табели-ул.Найчо Цанов/Маркови кули

МПС- Мини Купър,цвят син,без рег.табели-ул.Карамфил бл.14 вх.Г-Д

МПС- Опел Астра,цвят сив,без рег.табели-ул.Карамфил бл.14 вх.Г

МПС- Рено Меган,цвят сив,без рег.табели- ул.Гладстон бл.2 вх.А

МПС- Опел Корса,цвят сив,без рег.табели-ул.Люлебургас бл.1 

 

             Уважаеми г-не/г-жо,            

     

             На основание  чл.64  и съгласно чл.62 и чл.68,ал.4 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.71, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието по чл.69,ал.1.  При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на община Варна на 11.08.2022г.

 

Top