нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Варна обявява следното инвестиционно предложение (ИП), свързано с:

„Изграждане на три сгради със смесено предназначение“ в УПИ VII-60, УПИ V-58, УПИ VI-59, кв.3, с обща площ 6201 кв.м., район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложители: „ВАРНА ГРУП 4“ ООД, Продан Пеев, Валентин Пеев, Стефанка Пеева, Иван Пеев, Стоян Сираков, Янита Пеева, Ивелина Пеева и Гинка Пеева.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 25.08.2022 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна и/или в РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 0885/239922 – Ивелина Илиева.

Публикувано на 25.08.2022 г.

Top