нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

СЪОБЩЕНИЕ

                               ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

 

 ДО  собствениците на следните моторни превозни средства:

 

МПС- Фиат Марея,цвят сив,РТ-В4693РВ-ул.Кап. I ранг Райко Серафимов 10

МПС- Фиат Дукато,цвят бял,РТ-В7368РМ-ул.Костур 7

МПС- Фолксваген Поло,цвят сив,РТ-В1260КН-бул.Вл.Варненчик бл.106 вх.Б

МПС- Рено Канго,цвят бял,РТ-СТ1035РМ- ул.Крайбрежна 66

МПС- Пежо 306,цвят т.син,без рег.табели- „Прибой“-с/у м-н осв.тела

МПС- Рено Клио,цвят син,без рег.табели-ул.Емона 35

МПС- Ауди,цвят сив,без рег.табели- ул.Панорамна 33

МПС- Ауди,цвят сив,бвз рег.табели-ул.Кирил и Методий 19

 

  

             Уважаеми г-не/г-жо,

     

             На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на община Варна на 26.08.2022г.

Top