нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

В изпълнение на разпоредбите на чл. 62а, ал. 2 и чл. 64 от Закона за водите, Кметът на Община Варна обявява инициативата на „Миг-Маркет“ ООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – ТК-1 „Миг-Маркет – Варна“.

 

Публикувано на 08.09.2022 г.

Top