нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ДО

ТОДОР Д. НИКОЛОВ

УЛ. „ИВАН РИЛСКИ“ № 28

ГР. ВАРНА 

 

       Във връзка със Заповед № 2948/19.09.2022 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес: гр. Варна, ул. „Иван Рилски” №28, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Top