нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при гл..инспектор Калина Борисова, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 24.11.2022 г. до 08.12.2022 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-9507 /24.11.2022 г.

ЗЛАТКА РУМЕНОВА АНГЕЛОВА

МД-АУ-9507 - 1 / 15.10.2022 Г.

2

С-8644 /24.11.2022 г.

ТУРИСТОФФ АУТО ЕООД

МД-АУ-8644 - 1 / 24.09.2022 Г.

3

С-9144 /24.11.2022 г.

РУМЯНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

МД-АУ-9144 - 1 / 09.12.2021 Г.

4

С-7333 /24.11.2022 г.

РУМЯНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

МД-АУ-7333 - 1 / 02.11.2021 Г.

5

С-9222 /24.11.2022 г.

РАДОСЛАВ МИХАЙЛОВ ИЛИЕВ

МД-АУ-9222 - 1 / 08.10.2022 Г.

6

С-9044 /24.11.2022 г.

СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

МД-АУ-9044 - 1 / 01.10.2022 Г.

7

С-7164 /24.11.2022 г.

ОГНЯН НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ

МД-АУ-7164 - 1 / 12.08.2022 Г.

8

С-7493 /24.11.2022 г.

СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ КОЗАРЕВ

МД-АУ-7493 - 1 / 24.08.2022 Г.

9

С-8648 /24.11.2022 г.

РАДОСТИН МАРИНОВ РУСЕВ

МД-АУ-8648 - 1 / 24.09.2022 Г.

10

С-8635 /24.11.2022 г.

МАРТИН ПАНТЕЛЕЕВ КОСТОВ

МД-АУ-8635 - 1 / 24.09.2022 Г.

11

С-8646 /24.11.2022 г.

СИЙЛАНД ПРОПЪРТИС  АД

МД-АУ-8646 - 1 / 24.09.2022 Г.

12

С-8458 /24.11.2022 г.

СВЕТОСЛАВ СТЕФКОВ ДИЧЕВ

МД-АУ-8458 - 1 / 17.09.2022 Г.

13

С-8496 /24.11.2022 г.

ЛЕЧКО АВГУСТИНОВ АСЕНОВ

МД-АУ-8496 - 1 / 17.09.2022 Г.

14

С-8475 /24.11.2022 г.

АНТОАНЕТ ХРИСТОВА КЕХАЙОВА

МД-АУ-8475 - 1 / 17.09.2022 Г.

15

С-8279 /24.11.2022 г.

ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ИВАНОВ

МД-АУ-8279 - 1 / 10.09.2022 Г.

16

С-8281 /24.11.2022 г.

ИДЕАНОВА АС

МД-АУ-8281 - 1 / 10.09.2022 Г.

17

С-8267 /24.11.2022 г.

КОНСТАНТИН ТОДОРОВ ВЛАСЕВ

МД-АУ-8267 - 1 / 10.09.2022 Г.

18

С-8263 /24.11.2022 г.

КАМЕЛИЯ САШЕВА СТИПАНОВИЧ

МД-АУ-8263 - 1 / 10.09.2022 Г.

19

С-8647 /24.11.2022 г.

ВАЯ КОМЕРС 2008  ЕООД

МД-АУ-8647 - 1 / 24.09.2022 Г.

20

С-6367 /24.11.2022 г.

ВАЛЕНТИН ВЕЛИЧКОВ ХРИСТОВ

МД-АУ-6367 - 1 / 08.07.2022 Г.

21

С-4448 /24.11.2022 г.

АЙДЪН МЕХМЕД АЛИ

МД-АУ-4448 - 1 / 21.04.2022 Г.

22

С-8497 /24.11.2022 г.

ЯСЕН ЖЕЛЕВ ЯНУЛОВ

МД-АУ-8497 - 1 / 17.09.2022 Г.

23

С-7010 /24.11.2022 г.

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ИВАНОВ

МД-АУ-7010 - 1 / 09.08.2022 Г.

24

С-9497 /24.11.2022 г.

ЮЛИЯН ДИМИТРОВ БОШНАКОВ

МД-АУ-9497 - 1 / 15.10.2022 Г.

25

С-7495 /24.11.2022 г.

ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ КАДЪН

МД-АУ-7495 - 1 / 24.08.2022 Г.

26

С-7486 /24.11.2022 г.

ОЛЕКСИЙ  ДОВГАНЮК

МД-АУ-7486 - 1 / 24.08.2022 Г.

27

С-9038 /24.11.2022 г.

САЙМЕ МЕХМЕД САЛИ

МД-АУ-9038 - 1 / 01.10.2022 Г.

28

С-9043 /24.11.2022 г.

ЗЮМБЮЛКА РАФАИЛОВА МИХАЙЛОВА

МД-АУ-9043 - 1 / 01.10.2022 Г.

29

С-9039 /24.11.2022 г.

НАДКА АСЕНОВА РАШКОВА

МД-АУ-9039 - 1 / 01.10.2022 Г.

Top