нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ВЕЛИАНА СТЕФАНОВА СТАМАТОВА

Ж.К.“ПОБЕДА“ БЛ.10, АП.96

ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №3892/25.11.2022 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Победа“ бл.10, ап.96 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 

 

Top