нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Община Варна, Дирекция ИИБ на основание чл. 149 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава на заинтересованите лица, че са издадени Заповеди №№3955/30.11.2022 г., №3956/30.11.2022 г. на Кмета на Община Варна за Въвеждане и поддържане на временна организация и безопасност на движението

Top