нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Община Варна, Дирекция ИИБ на основание чл. 149 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 4029/30.11.22 г. на Кмета на Община Варна за Въвеждане и поддържане на временна организация и безопасност на движението

Top