нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при инспектор Биляна Дражева, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 24.01.2023 г. до 07.02.2023 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-9276 /24.01.2023 г.

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

МД-АУ-9276 - 1 / 08.10.2022 Г.

2

С-9216 /24.01.2023 г.

АНДРЕАН КРУМОВ ПОПОВ

МД-АУ-9216 - 1 / 08.10.2022 Г.

3

С-9215 /24.01.2023 г.

ЗДРАВКО МАРИНОВ ЗАФИРОВ

МД-АУ-9215 - 1 / 08.10.2022 Г.

4

С-9214 /24.01.2023 г.

МАРИЯ АТАНАСОВА НАЛБАНТОВА

МД-АУ-9214 - 1 / 08.10.2022 Г.

5

С-9213 /24.01.2023 г.

МИХАИЛ АТАНАСОВ ИЧКАРОВ

МД-АУ-9213 - 1 / 08.10.2022 Г.

6

С-9210 /24.01.2023 г.

ДИМИТРИЧКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

МД-АУ-9210 - 1 / 08.10.2022 Г.

7

С-9209 /24.01.2023 г.

АНГЕЛ ПЕТРОВ КАМБУРОВ

МД-АУ-9209 - 1 / 08.10.2022 Г.

8

С-9208 /24.01.2023 г.

ДАНКА СИМЕОНОВА ПЕТКОВА

МД-АУ-9208 - 1 / 08.10.2022 Г.

9

С-9207 /24.01.2023 г.

ДОЙЧО ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ

МД-АУ-9207 - 1 / 08.10.2022 Г.

10

С-9206 /24.01.2023 г.

КИРИЛ РАЧЕВ ИГНАТОВ

МД-АУ-9206 - 1 / 08.10.2022 Г.

11

С-9205 /24.01.2023 г.

АНИК АРТЮНОВА ИВАНОВА

МД-АУ-9205 - 1 / 08.10.2022 Г.

12

С-9203 /24.01.2023 г.

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ПАРАШКЕВОВ

МД-АУ-9203 - 1 / 08.10.2022 Г.

13

С-9202 /24.01.2023 г.

МИХАИЛ ПЕЧЕВ ПЕЧЕВ

МД-АУ-9202 - 1 / 08.10.2022 Г.

14

С-9201 /24.01.2023 г.

КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ

МД-АУ-9201 - 1 / 08.10.2022 Г.

15

С-9200 /24.01.2023 г.

СТОЯН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

МД-АУ-9200 - 1 / 08.10.2022 Г.

16

С-9197 /24.01.2023 г.

ЖЕЛЬО КОСТОВ ЖЕЛЕВ

МД-АУ-9197 - 1 / 08.10.2022 Г.

17

С-9016 /24.01.2023 г.

ВОЛФГАНГ ДИТЕР  БЕРНХАГЕН

МД-АУ-9016 - 1 / 01.10.2022 Г.

18

С-9014 /24.01.2023 г.

АЛЕКСАНДЪР ГЕРАСИМОВ ЗАНЕВ

МД-АУ-9014 - 1 / 01.10.2022 Г.

19

С-9013 /24.01.2023 г.

ДИЛЯН ВАЛЕРИЕВ ЗЛАТКОВ

МД-АУ-9013 - 1 / 01.10.2022 Г.

20

С-9012 /24.01.2023 г.

КИРИЛ ПЕТКОВ НЕНОВ

МД-АУ-9012 - 1 / 01.10.2022 Г.

21

С-9010 /24.01.2023 г.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

МД-АУ-9010 - 1 / 01.10.2022 Г.

22

С-9007 /24.01.2023 г.

НЕДКА КРЪСТЕВА ИВАНОВА

МД-АУ-9007 - 1 / 01.10.2022 Г.

23

С-9005 /24.01.2023 г.

СТОИЛ ЯНКОВ ЯНЕВ

МД-АУ-9005 - 1 / 01.10.2022 Г.

24

С-9004 /24.01.2023 г.

ЙОРДАН РАДКОВ МИХАЙЛОВ

МД-АУ-9004 - 1 / 01.10.2022 Г.

25

С-9003 /24.01.2023 г.

ВАЛЕТА ООД

МД-АУ-9003 - 1 / 01.10.2022 Г.

26

С-9002 /24.01.2023 г.

АЛТИН  ТАХИР

МД-АУ-9002 - 1 / 01.10.2022 Г.

27

С-9001 /24.01.2023 г.

ГЕОРГИ РУМЕНОВ ИЛИЕВ

МД-АУ-9001 - 1 / 01.10.2022 Г.

28

С-8362 /24.01.2023 г.

ГЕОРГИ БЕЛЧЕВ ИВАНОВ

МД-АУ-8362 - 1 / 17.09.2022 Г.

29

С-8360 /24.01.2023 г.

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКОВ МИХАЙЛОВ

МД-АУ-8360 - 1 / 17.09.2022 Г.

30

С-8359 /24.01.2023 г.

АНДРЕЙ РУСЕВ КАЛЧЕВ

МД-АУ-8359 - 1 / 17.09.2022 Г.

31

С-8358 /24.01.2023 г.

ИВЕЛИН АНГЕЛОВ РАШКОВ

МД-АУ-8358 - 1 / 17.09.2022 Г.

32

С-8357 /24.01.2023 г.

ГАЛИНА ПАВЛОВА МАТЕЕВ

МД-АУ-8357 - 1 / 17.09.2022 Г.

33

С-8355 /24.01.2023 г.

НЕШЕ ГЮЛЕН САЛИМОВА

МД-АУ-8355 - 1 / 17.09.2022 Г.

34

С-8351 /24.01.2023 г.

ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД

МД-АУ-8351 - 1 / 17.09.2022 Г.

35

С-8350 /24.01.2023 г.

РЕГ-76 ЕООД

МД-АУ-8350 - 1 / 17.09.2022 Г.

36

С-8349 /24.01.2023 г.

ДОНЧО ИВАНОВ ИЛЧЕВ

МД-АУ-8349 - 1 / 17.09.2022 Г.

37

С-8205 /24.01.2023 г.

РАДКО АЛЕКСАНДРОВ ХАРИЗАНОВ

МД-АУ-8205 - 1 / 10.09.2022 Г.

38

С-8202 /24.01.2023 г.

РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ

МД-АУ-8202 - 1 / 10.09.2022 Г.

39

С-8201 /24.01.2023 г.

ТАТЯНА ВЛАДИМИРОВА АЛЕКСИЕВА

МД-АУ-8201 - 1 / 10.09.2022 Г.

40

С-8200 /24.01.2023 г.

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

МД-АУ-8200 - 1 / 10.09.2022 Г.

41

С-8199 /24.01.2023 г.

МАРТИН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

МД-АУ-8199 - 1 / 10.09.2022 Г.

42

С-8196 /24.01.2023 г.

АРТУР СЕРЬОЖАЕВИЧ ОВАНЕСЯН

МД-АУ-8196 - 1 / 10.09.2022 Г.

43

С-8194 /24.01.2023 г.

ПЛАМЕН ДОБРОМИРОВ БАЛУЛОВ

МД-АУ-8194 - 1 / 10.09.2022 Г.

44

С-8192 /24.01.2023 г.

ПЛАМЕН ПАВЛОВ ПЕТКОВ

МД-АУ-8192 - 1 / 10.09.2022 Г.

45

С-8186 /24.01.2023 г.

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БОРИСОВ

МД-АУ-8186 - 1 / 10.09.2022 Г.

46

С-8183 /24.01.2023 г.

ИВАЛИНА ЙОРДАНОВА СТАТИ

МД-АУ-8183 - 1 / 10.09.2022 Г.

47

С-8180 /24.01.2023 г.

ДМИТРО КУЗМЕНКО ЕООД

МД-АУ-8180 - 1 / 10.09.2022 Г.

48

С-8179 /24.01.2023 г.

СТОЯН АСЕНОВ ИВАНОВ

МД-АУ-8179 - 1 / 10.09.2022 Г.

49

С-7917 /24.01.2023 г.

ГЕОРГИ ДЕНЧЕВ ДОШКОВ

МД-АУ-7917 - 1 / 03.09.2022 Г.

50

С-7916 /24.01.2023 г.

БОЖИДАР ВАСИЛЕВ МАРИНОВ

МД-АУ-7916 - 1 / 03.09.2022 Г.

51

С-7904 /24.01.2023 г.

ПЕТЪР ФИЛИПОВ СТАНКОВ

МД-АУ-7904 - 1 / 03.09.2022 Г.

52

С-7901 /24.01.2023 г.

МАРКО  КАРЦУГИ

МД-АУ-7901 - 1 / 03.09.2022 Г.

53

С-7892 /24.01.2023 г.

ИВАН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

МД-АУ-7892 - 1 / 03.09.2022 Г.

54

С-6532 /24.01.2023 г.

НИКОЛАЙ РАЙЧЕВ ПЛУГЧИЕВ

МД-АУ-6532 - 1 / 21.07.2022 Г.

55

С-5492 /24.01.2023 г.

ЕВРО КА  ЕООД

МД-АУ-5492 - 1 / 17.05.2022 Г.

56

С-4764 /24.01.2023 г.

АНТОН КОСТОВ ИВАНОВ

МД-АУ-4764 - 1 / 03.05.2022 Г.

57

С-3083 /24.01.2023 г.

АСЕН ДИМЧЕВ ЖИВКОВ

МД-АУ-3083 - 1 / 26.03.2022 Г.

58

С-9739-А /24.01.2023 г.

ВАРДАН  ВАРДАНЯН

МД-АУ-9739-А - 1 / 05.08.2022 Г.

59

С-6446-А /24.01.2023 г.

МАРИНА  БАРИКЯН

МД-АУ-6446-А - 1 / 05.08.2022 Г.

60

С-1167-А /24.01.2023 г.

ФЕНИКС РЕКОМ ООД

МД-АУ-1167-А - 1 / 10.08.2022 Г.

61

С-5373-А /24.01.2023 г.

ФЕНИКС РЕКОМ ООД

МД-АУ-5373-А - 1 / 10.08.2022 Г.

62

С-6817-А /24.01.2023 г.

ФЕНИКС РЕКОМ ООД

МД-АУ-6817-А - 1 / 10.08.2022 Г.

63

С-14189-А /24.01.2023 г.

АХМЕД РЕДЖЕБ САЛИМ

МД-АУ-14189-А - 1 / 08.09.2022 Г.

64

С-1655-А /24.01.2023 г.

ВЕСЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА

МД-АУ-1655-А - 1 / 09.09.2022 Г.

65

С-8888-А /24.01.2023 г.

НЕВЯНА ВИКТОРОВА АЛЕКСАНДРОВА

МД-АУ-8888-А - 1 / 14.09.2022 Г.

66

С-7698-А /24.01.2023 г.

СОФИ АЛИПИЕВА ЧОЛАКОВА

МД-АУ-7698-А - 1 / 05.10.2022 Г.

67

С-14528-А /24.01.2023 г.

КАДИР АЛИ КАДИР

МД-АУ-14528-А - 1 / 28.09.2022 Г.

68

С-1188-А /24.01.2023 г.

РУМЕН ЖИВКОВ МИЛАНОВ

МД-АУ-1188-А - 1 / 31.10.2022 Г.

69

С-1098-А /24.01.2023 г.

ИЛИЯН АЛЕКОВ ХИТКОВ

МД-АУ-1098-А - 1 / 31.10.2022 Г.

70

С-13732-А /18.11.2022 г.

КОСТА БОЖИДАРОВ ДИМИТРОВ

МД-АУ-13732-А - 1 / 31.10.2022 Г.

Top