нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Община Варна, Дирекция ИИБ на основание чл. 149 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед №0290/30.01.2023 г. на Кмета на Община Варна за въвеждане и поддържане на временна организация и безопасност на движението.

Top