нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ПЕТЪР С             ПЕТРОВ

НАСТОЯЩ АДРЕС:

ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” БЛ. 210 вх. , ет.  , ап.

ГР. ВАРНА 9023

 

Във връзка с преписка с рег. №РД21005482ВЛ/15.03.2021г. и Заповед №0144/20.01.2023г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомявам, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик” бл.210 вх.  , ет.   , ап.  , с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

       Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района, кметството или населеното място, където живеете.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ДО

РОМАН           МИТЕВ

НАСТОЯЩ АДРЕС:

ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” БЛ. 406 вх.  , ет.   , ап.

ГР. ВАРНА 9023

 

Във връзка с преписка с рег. №РД21005968ВЛ/19.03.2021г. и Заповед  №0143/20.01.2023г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомявам, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик” бл.406 вх. ет. ап.  , с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

       Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района, кметството или населеното място, където живеете.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ДО

КЯЗИМ           КЯЗИМОВ

НАСТОЯЩ АДРЕС:

ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” БЛ.203 вх.  , ет.  , ап.

ГР. ВАРНА 9023

 

Във връзка с преписка с рег. №РД22020100ВЛ/19.09.2022г. и Заповед №0142/20.01.2023г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомявам, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик” бл.203 вх. ет. ап.  , с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

       Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района, кметството или населеното място, където живеете.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ДО

КОСТАДИН             МАНОИЛОВ

НАСТОЯЩ АДРЕС:

ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” БЛ. 32 вх.  , ет.  , ап.

ГР. ВАРНА 9023

 

Във връзка с преписка с рег. №РД21011552ВЛ/07.06.2021г. и Заповед №0145/20.01.2023г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомявам, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик” бл.32 вх. ет. ап.  , с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

       Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района, кметството или населеното място, където живеете.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ДО

СЕЗГИН               АДЕМОВ

НАСТОЯЩ АДРЕС:

ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” БЛ. 401 вх.  , ет.  , ап.

ГР. ВАРНА 9023 

ДО

ИСУФ                    ХАСАНОВ

НАСТОЯЩ АДРЕС:

ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” БЛ. 401 вх.  , ет.   , ап.

ГР. ВАРНА 9023

 

Във връзка с преписка с рег. №РД21012544ВЛ/21.06.2021г. и Заповед  №0146/20.01.2023г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомявам, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик” бл.32 вх. ет. ап.  , с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

       Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района, кметството или населеното място, където живеете.

Top