нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при гл.инспектор Доброслав Дойчев,за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 16.03.2023 г. до 30.03.2023 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-4805 /16.03.2023 г.

ДАНИЕЛ ЛУДВИГ ВИКТОР ДЕ КОНИНГ

МД-АУ-4805 - 1 / 04.05.2022 Г.

2

С-4804 /16.03.2023 г.

МАРИНА АНАТОЛИЕВНА СКВОРЦОВА

МД-АУ-4804 - 1 / 04.05.2022 Г.

3

С-4803 /16.03.2023 г.

ЖАН ВАЛЕНТИНОВИЧ ПЕТКОВ

МД-АУ-4803 - 1 / 04.05.2022 Г.

4

С-4802 /16.03.2023 г.

ЕЛ-ШЕРБИНИ  ЗАРА

МД-АУ-4802 - 1 / 04.05.2022 Г.

5

С-4801 /16.03.2023 г.

ЙЪЛДЪРЪМ  ХИДАЙЕТ

МД-АУ-4801 - 1 / 04.05.2022 Г.

6

С-4800 /16.03.2023 г.

УЗУН  ЗИЯ

МД-АУ-4800 - 1 / 04.05.2022 Г.

7

С-4799 /16.03.2023 г.

ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ МАЛИШЕВ

МД-АУ-4799 - 1 / 04.05.2022 Г.

8

С-4796 /16.03.2023 г.

СТЕЛИАН ГЕОРГИЕВ СТАМБОЛОВ

МД-АУ-4796 - 1 / 04.05.2022 Г.

9

С-4782 /16.03.2023 г.

ПЕТЯ ЛЕНКОВА МАВРОВА

МД-АУ-4782 - 1 / 04.05.2022 Г.

10

С-4781 /16.03.2023 г.

СИМЕОН ПАВЛИНОВ НЕДЕЛЧЕВ

МД-АУ-4781 - 1 / 04.05.2022 Г.

11

С-4780 /16.03.2023 г.

ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА ИВАНОВА

МД-АУ-4780 - 1 / 04.05.2022 Г.

12

С-4775 /16.03.2023 г.

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ПЕНЕВ

МД-АУ-4775 - 1 / 04.05.2022 Г.

13

С-4774 /16.03.2023 г.

ДИАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

МД-АУ-4774 - 1 / 04.05.2022 Г.

14

С-4773 /16.03.2023 г.

БИСЕР МАКСИМОВ АСЕНОВ

МД-АУ-4773 - 1 / 04.05.2022 Г.

15

С-4772 /16.03.2023 г.

ЗДРАВКО РУМЕНОВ КОЗАРОВ

МД-АУ-4772 - 1 / 04.05.2022 Г.

16

С-2477 /16.03.2023 г.

ПЕНКА ДИМОВА ВЪЛЧЕВА

МД-АУ-2477 - 1 / 26.11.2020 Г.

Top