нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

В изпълнение на изискванията съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Варна осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за ИП свързано с:

„Извършване на дейност – мелене/трошене на отпадъци от дърво и пластмаса“ в поземлен имот № 10135.73.83, ПЗ „Планова“, местност „ПЗ Планова“, гр. Варна, с възложител: „ПЕНКОМЕРС“ ЕООД, гр. Варна.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ № 67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 26.05.2023 г.

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в 14 (четиринадесет) дневен срок в община Варна и/или РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 052/820 715 – Боряна Павлова.

Обявено на 26.05.2023 г.

Top