нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

         ДО  собствениците на следните моторни превозни средства:

 

МПС - Рено Меган,резедав,РТ-В1463КТ- ул.“Перник“ 2 -до училището

МПС – Мерцедес С200,сив,РТ-В9629КТ –ул.“Моряшка“2 до ДГ

МПС – Пежо,бял,РТ-В6115КА –ул.“Моряшка“ след бл.31

МПС – Ауди,сив,без рег.табели – ул.“Адмирал Грейг“ с/у 16

МПС - Фиат Браво,син,РТ-В2295РК- ул.“Черноморска“ с/у 16

МПС – Рено Клио,бордо,РТ-В0465КВ – бул.“Вл.Варненчик“ бл.43-до тр-ра

 

             Уважаеми г-не/г-жо,

 

             На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на община Варна на 02.10.2023г.

Top