нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ЯВОР ПЕНЧЕВ ВЕЛЕВ

Ж.К.“ТРОШЕВО“ №7, ВХ.Б, ЕТ3, АП.20

ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №3326/29.09.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Младост“ №7, вх.Б, ет.3, ап.20 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 

Top