нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

Г-Н АНДРИЯН А. МИТКОВ

УЛ. „ДОКТОР ПИСКЮЛИЕВ“ 48, ЕТ.2, АП.5

ГР. ВАРНА

 

        На основание Заповед №3298/28.09.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ул. „Доктор Пискюлиев” № 48, ет.2, ап.5, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

      

Top