нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ДО

ОГНЯН  ФОТЕВ

УЛ. „ВАСИЛ ДРУМЕВ“  № 71 ет.10 ап.38

ГР. ВАРНА

 

 

       Във връзка със Заповед № 0436/19.02.2024г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че ще бъде извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: с. Константиново, ул. „Христо Ботев” № 40, на основание чл.99-б от Закона за гражданската регистрация.

Top