нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

                                                     СЪОБЩЕНИЕ

                               ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

          до  собствениците на следните моторни превозни средства:

 

 

МПС- Деу, сив, РТ С9683МК – ул.Орех над к-кс Лабиринт                               8215

МПС- Фолксваген, бял, РТ В0709РК – ул.Орех над к-кс Лабиринт                 8214

МПС- Опел, сив, РТ В0694НВ – жк Трошево с/у бл.78                                     8217

МПС- Мазда, сив, БРТ – жк Младост п-нг до бл.153                                         8334

МПС- Рено, черен, РТ ТХ5915ХА – жк Вл Варненчик пред бл.222 вх.4          8208

МПС- Хонда, сив, РТ В9276ВХ – жк Вл Варненчик п-нг зад бл.216                7532

МПС- Мазда, сив, РТ В5358НН – жк Вл Варненчик бл.215-217                       8121

МПС- Мазда, сив, РТ В1869ТН – жк Вл Варненчик зад бл.211                        8205                           

МПС- Рено, сив, РТ В2375ВК – жк Вл Варненчик зад бл.211                           8207

МПС- Сеат, червен, РТ В9952КС – жк Вл Варненчик зад  бл.212                    8206

МПС- Фолксваген бус, червен, БРТ – жк Вл Варненчик бл. 227 с/у вх.5        8335  

МПС- Опел бус, бял, РТ В9761ВР – жк Вл Варненчик зад бл.301                    8203

МПС- Мазда, т син, РТ В8445НВ – жк Вл.Варненчик зад бл. 301                     7857

МПС- Фолксваген, черен, РТ В2155РС–жк Вл Варненчик пред бл404 вх13   8187

МПС- Мицубиши, сив, РТ ЕВ2140АР – бул.3-ти март/бул.Република              8199

 

              Уважаеми г-не/г-жо,

 

             Във връзка с чл.64 и чл.68, ал.(2) и ал.(4) от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.71 ал.1, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието . При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

 Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на община Варна на 21.02.2024г.

 

Top