нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

Владимир Ат. Михнев и Румяна  Михнева, гр.Варна, ж.к.“Трошево“ №76, вх.А, ет.2, ап.15.

Във връзка със Заповед №439/19.02.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к.“Трошево“ №76, вх.А, ет.2, ап.15 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 

Top