нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при Инспектор „КРД“ Калина Пеева, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.

В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Настоящият списък е в сила за периода от 01.04.2024 г. до 15.04.2024 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-9075 /01.04.2024 г.

ВАРНА ФИШ ООД

МД-АУ-9075 - 1 / 29.12.2023 Г.

2

С-9073 /01.04.2024 г.

ЕСКАЛИБУР МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

МД-АУ-9073 - 1 / 29.12.2023 Г.

3

С-9072 /01.04.2024 г.

СОНИТЕКС

МД-АУ-9072 - 1 / 29.12.2023 Г.

4

С-9070 /01.04.2024 г.

КОСС РОДЛАЙНД ООД

МД-АУ-9070 - 1 / 29.12.2023 Г.

5

С-9071 /01.04.2024 г.

АНГОР ЕНД ЕЛЕН ООД

МД-АУ-9071 - 1 / 29.12.2023 Г.

6

С-9053 /01.04.2024 г.

ЕМА НИКОЛАЕВА ПАСКОВА

МД-АУ-9053 - 1 / 28.12.2023 Г.

7

С-8991 /01.04.2024 г.

ЕНЧО АТАНАСОВ ЕНЧЕВ

МД-АУ-8991 - 1 / 28.12.2023 Г.

8

С-8990 /01.04.2024 г.

ТОДОР ПАРАСКЕВОВ ПАРУШЕВ

МД-АУ-8990 - 1 / 28.12.2023 Г.

9

С-8989 /01.04.2024 г.

ДЕНИСЛАВ КРАСИМИРОВ КИРЕЗОВ

МД-АУ-8989 - 1 / 28.12.2023 Г.

10

С-8988 /01.04.2024 г.

АСАН КЕРИМ ТЕФИК

МД-АУ-8988 - 1 / 28.12.2023 Г.

11

С-8987 /01.04.2024 г.

СТАНИСЛАВ МИРОСЛАВОВ СТЕФАНОВ

МД-АУ-8987 - 1 / 28.12.2023 Г.

12

С-8986 /01.04.2024 г.

НИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

МД-АУ-8986 - 1 / 28.12.2023 Г.

13

С-8985 /01.04.2024 г.

МАРТИН ГАЛИНОВ МАНОЛОВ

MД-АУ-8985 - 1 / 28.12.2023 Г.

14

С-8984 /01.04.2024 г.

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМОВ

МД-АУ-8984 - 1 / 28.12.2023 Г.

15

С-8983 /01.04.2024 г.

ЕМИЛИЯН НЕДЕЛЧЕВ ПЕТКОВ

МД-АУ-8983 - 1 / 28.12.2023 Г.

16

С-8982 /01.04.2024 г.

ЙОРДАН НЕНОВ СТРУНДЖЕВ

МД-АУ-8982 - 1 / 28.12.2023 Г.

17

С-8974 /01.04.2024 г.

ПЕТРО  ПАСКОВ

МД-АУ-8974 - 1 / 28.12.2023 Г.

18

С-8972 /01.04.2024 г.

ЗАХАРУЛА СТЕФАНОВА ГРИГОРОВА

МД-АУ-8972 - 1 / 28.12.2023 Г.

19

С-8971 /01.04.2024 г.

ЮЗИЛЕ ЯШАР МЕХМЕД

МД-АУ-8971 - 1 / 28.12.2023 Г.

20

С-8969 /01.04.2024 г.

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

МД-АУ-8969 - 1 / 28.12.2023 Г.

21

С-8968 /01.04.2024 г.

НЕДКО ПЕТРОВ НЕДЕЛЧЕВ

МД-АУ-8968 - 1 / 28.12.2023 Г.

22

С-8943 /01.04.2024 г.

ЕВГЕНИЙ АДРИЯНОВ КАБОВ

МД-АУ-8943 - 1 / 22.12.2023 Г.

23

С-8942 /01.04.2024 г.

РУМЯН МИТКОВ ВОЛФ

МД-АУ-8942 - 1 / 22.12.2023 Г.

24

С-8939 /01.04.2024 г.

ЯНКО ИВАНОВ ЯНКОВ

МД-АУ-8939 - 1 / 22.12.2023 Г.

25

С-8938 /01.04.2024 г.

ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ГАНЕВ

МД-АУ-8938 - 1 / 22.12.2023 Г.

26

С-8858 /01.04.2024 г.

ВАНКО ВАСИЛЕВ ВАНКОВ

МД-АУ-8858 - 1 / 21.12.2023 Г.

27

С-8459 /01.04.2024 г.

ДЕЯН ОГНЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ

МД-АУ-8459 - 1 / 04.12.2023 Г.

28

C-8970 /1.04.2024 г.

НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ МИЛАНОВ

МД-АУ-8970 – 1 / 28.12.2023 Г.

 

Top