нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

От днес - 2-ри юли, започна прием на документи за локално платено паркиране за живущи и юридически лица във връзка с поетапното въвеждане на част от втория етап от „синята зона - широк център“ във Варна, съобщават от общинското предприятие „Общински паркинги и синя зона“.


Това се отнася за следните три подзони:
Подзона 5 - включва и се ограничава от булеварди и улици: ул.“Кракра“,  ул.“Беласица“, ул.“Д-р Пискюлиев“ и бул.“Христо Ботев“;
Подзона 6 - включва и се ограничава от булеварди и улици: ул.“Д-р Пискюлиев“, бул.“Владислав Варненчик“ и бул.“Христо Ботев“;
Подзона 7 - включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. “Владислав Варненчик“, бул.“Мария Луиза“, бул.“Сливница“ и ул.“Дрин“;


С оглед на извънредната епидемична обстановка и необходимостта от спазване на социална дистанция от ОП "Общински паркинги и синя зона" препоръчват подаването на заявления да става онлайн на адрес: https://www.varnaparking.bg/. Заявления могат да бъдат подавани и в Центъра за административно обслужване на дружеството на ул.“Александър Рачински“ №29.

При подаване на документи онлайн в сайта  https://www.varnaparking.bg/vpm/  след регистрация се изисква:
- Попълване на заявление;
- Прикачване на файл -  нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността на жилищния имот, или договор за наем;
- Прикачване на файл –  регистрационен талон на ППС.

При подаване на заявление в Центъра за административно обслужване се представят следните оригинални документи за справка:
- Лична карта или удостоверение за постоянно или продължително пребиваване;
- Свидетелство за регистрация на ППС / в което адресът трябва да е идентичен с постоянния адрес на собственика на същото ППС/;
- Документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че гражданинът не е собственик;
- Нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот или договор за наем на обособения жилищен имот.
 Разрешение да ползват услугата локално платено паркиране се издава в срок до 15 работни дни след представяне на необходимите документи.
Повече информация тук: https://www.varnaparking.bg/
Телефон за справки: 070 070 352

 

 

Категории