нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Информационни материали за превенция на трафика на хора ще бъдат раздадени от доброволци на входа на Морската градина във Варна. Предвид епидемичната обстановка и с оглед спазване на наложените мерки, младежите разполагат с необходимите предпазни средства. Инициативата е по повод Международния ден за борба с трафика на хора – 30-ти юли, и се организира от дирекция „Превенции“ към Община Варна, съвместно с местната и с националната комисии за борба с трафика на хора. Целта е да се информират младите за рисковете, свързани с трафика на хора, да се повиши чувствителността сред обществото към жертвите и да се изгради нетърпимост към извършителите.

Символът на кампанията е синьо сърце, изразяващо тъгата на жертвите на трафик. Според Международната организация на труда 21 милиона души по света са жертви на принудителен труд, като към тях са включени  и жертвите на трафик за трудова и сексуална експлоатация. Една трета от тях са деца, а жените и момичетата са 71% от статистиката, се посочва в доклад на ООН.

Категории