нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Свързани файлове

Първият етап от ремонта на варненския зоопарк приключи и сектор „Хищници“, подобект „Големи котки“, вече е напълно обновен. Такъв мащабен ремонт не е извършван от основаването на зоопарка през 1961 г., обясни директорът Иванка Стоянова. По думите й за първи път зоопарк в България се финансира от Фонда за градско развитие за Северна България, като общата стойност на ремонтните дейности е 1,2 млн. лв.

В сектор „Хищници“ са изградени нови външни местообитания, с осигуряване на близка до естествената среда за животните - сух ров, скали с водопад и езеро, големи дънери, озеленяване и платформа за почивка и наблюдение. Лъвчетата Симба и Косара и тигрицата Мария вече са в обновените си домове и се чувстват много добре, обясни Стоянова. Тя посочи още, че е готов инвестиционният проект „Реконструкция и модернизация на зоопарк - Варна, етап II: Подобект „Местообитания вълци и средно големи котки“. Предстои издаване на разрешение за строеж и избор на изпълнител за строително-монтажните работи.

От 2007 г. зоопаркът изпълнява ролята на Спасителен център, където се полагат специализирани грижи и възстановяване на ранени и бедстващи диви животни с последващо освобождаване на оздравели индивиди в техните естествени местообитания. През 2021 година там са били приети 82 броя животни от класове птици, бозайници и влечуги. Към настоящия момент в природата са освободени 31 животни. Някои от най-интересните представители, пуснати на свобода, са обикновен осояд и малък креслив орел - пуснати в района на природен парк "Златни пясъци"; шипоопашати и шипобедрени костенурки – освободени в подходящите за видовете местообитания около Варна, след консултации с Фондация "Геа Челония"; 8 патета червен ангъч и 1 бял ангъч, пристигнали като осиротели патенца, а три месеца по-късно освободени с помощта на природозащитен център Пода, Бургас, като са имали имали възможност да се причислят към ятата от вида си по време на миграционния път. На свобода са и няколко черни бързолета и градски лястовици, за които са полагани денонощни грижи по изхранването им, след като са паднали от гнездата си. Домашна кукумявка и черношипа ветрушка, бели щъркели и малък кафяв прилеп, също са освободени. 

За втора поредна година Спасителният център към Зоопарка спечели финансиране от ПУДООС на стойност 19 113,12 лв. Средствата са изразходвани за ремонтиране на сградата - за смяна на дограма, мазилки, хидроизолация на водни басейни, обясни още Иванка Стоянова.    

Категории

Top