нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Свързани файлове

Въпреки усилията да намерим източници на финансиране за предложените във финансова комисия нови разходи, бюджетът остава небалансиран, алармира заместник-кметът по финансовите въпроси

Бюджетът на Варна за 2024 г. е с неравнени приходна и разходна част, поради предложения със спорна законосъобразност и липса на източници на финансиране. Предложенията за нови разходи идват от различни фракции в Общинския съвет – както политически, така и такива, представляващи бизнес интереси. Това заяви заместник-кметът по финансите Христо Рафаилов по повод обсъждането на бюджета на Варна за 2024 година.

Въпреки това се постарахме максимално да подпомогнем работата на Общинския съвет. Направихме точни разчети на предложенията, чието финансиране е ясно, а също и на тези, които нямат установен източник на финансиране. Проверили сме целесъобразността на всяко предложение за промяна и заключението ни е, че има риск бюджетът да бъде върнат от областния управител за преразглеждане, алармира Рафаилов.

Той увери общинските съветници, че е готов да запознае както тях, така и обществеността с всички детайли в макрорамката преди тя да бъде одобрена от Общинския съвет.

След двудневното заседание на комисията по финанси към Общинския съвет, администрацията положи много труд. Екипът на кмета, заедно с председателя на финансовата комисия и експерти от Общинския съвет изслушахме обстойно цялата информация по приетите бюджетни промени. Работили сме по всяка една точка и сме проверили законосъобразността на всяко едно прието предложение за промяна, заяви Рафаилов.

Категории

Top