нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Свързани файлове

Програмите са насочени към профилактика на онкологични заболявания, зависимости, сънна апнея, проблеми в развитието и зрението при деца

 

Община Варна стартира шест програми за промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве. Записванията за тях започват от днес (с някои изключения) и ще продължат до изчерпване на средствата по програмите.

I. Общинска програма „Хипотерапия на деца с увреждания и проблеми в развитието”  -  2024 г.

Хипотерапията е ефективна лечебна физкултура, при която основно средство е общуването на децата с коне и езда. Програмата е предназначена за деца с увреждания.

Изпълнението й се осъществява от Медицински център за рехабилитация и спортна дисциплина 1 – Варна”. За информация и записвания на тел. 052/613-781, 052/613-782, 052/634-163.

 

ІІ. Общинска програма “Контрол на миопия и ранно детско зрение и профилактика на сънната апнея”  - 2024 г. 

Програмата “Профилактика на сънната апнея” има информационен характер. Целта й е повишаване на информираността за симптомите и рисковете от подценяването на диагностиката и лечението на анатомичните нива на обструкция при хора с риск от развитие на синдрома на обструктивна сънна апнея. Това са пациенти, които имат симптоми на хъркане и апноитични паузи по време на сън.

Изпълнението на програмата се осъществява от ДКЦ „Чайка“. За информация на  тел. 052/786-900, 052/302-326.

 

ІІІ. Общинска програма “Профилактика на онкологични заболявания - рака на гърдата” -2024 г.

Целта на програмата е извършване на профилактично изследване с най-модерния апарат, единствен във Варна и втори в страната. Иновативният метод на изследване е напълно безвреден и позволява откриване на туморно образувание с много малки размери – под 3 мм. Изследването се извършва на принципа на термографския метод с течни кристали, извеждащ информация в 45 образа. При необходимост ще се извършва и ехография и/ или мамография.           

Изпълнението на програмата се осъществява от ДКЦ V „Св. Екатерина”. За информация и записвания на тел. 052/685-410, 052/685-432, 052/650-568, след 3 юни 2024 г.

 

ІV. Общинска програма “Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества” -2024 г.

Придвидено е провеждане на съпътстващи дейности към програмата за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди. Целта на програмата е предоставяне на индивидуални консултации от психиатър и психолог на лицата, зависими от психоактивни вещества и техните близки, индивидуални консултации на родители и роднини, които имат притеснения, че близките им злоупотребяват с психоактивни вещества, индивидуални сеанси с бременни жени, зависими към хероин, индивидуална психотерапия, групова психотерапия, семейна терапия за пациенти.

Изпълнението на програмата се осъществява от УМБАЛ „Св. Марина” и се провежда в сградата на СБАЛПФЗ – Варна ЕООД, ул. „Мануш войвода“ № 11 А. Консултациите с психиатър или психолог могат да бъдат записани на тел. 0892 774 198.

 

V.Общинска програма “Скрининг на преканцерози на маточната шийка” - 2024 г.

При скрининга на преканцерози на маточната шийка е предвидено да се извърши профилактичен преглед, консултация и цитонамазка на жени над 18 г.

Изпълнението на програмата ще се осъществява от: 

  1. ДКЦ І „Св. Клементина“ (Д-р Нешев), телефон за записване - 0887/5144-22;
  2. ДКЦ „Св. Иван Рилски“, кв. Аспарухово, телефони за записване -052/370-570, 0879/814-710;
  3. ДКЦ ІІІ, кв. „Владислав Варненчик“, телефони за записване - 052/510-310, 052/510-567;
  4.    ДКЦ ІV (в двора на МБАЛ „Св. Анна“, Д-р Георгиева и Д-р Крумовски, телефон за записване - 052/692-667;
  5.     ДКЦ V „Св. Екатерина“, телефони за записване – 052/685-410, 052/685-432, 052/650-568, след 3 юни 2024 г.;
  6. ДКЦ „Чайка“ – 052/786-900;
  7.  СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов”, телефон за записване – 0879599902, след 27 май 2024 г.

 

VІ. Общинска програма „Водна терапия за деца с увреждания и проблеми в развитието” - 2024 г.

Рехабилитационна програма за деца с увреждания и проблеми в развитието, която се провежда в подходяща водна среда. Целта й е да се установят индивидуалните потребности на децата и в зависимост от тях да се изготви програма за водна рехабилитация и адаптирано плуване със сертифициран инструктор и под наблюдение на лекар. Заниманията се адаптират спрямо индивидуалния потенциал на всяко дете.

Изпълнението на програмата се осъществява от Фондация "Карин дом". Телефони за записване - 052/ 302 518.

Категории

Top