нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Свързани файлове

„Седмица на гората“ се отбелязва всяка първа пълна седмица на месец април от 1925 г. Тази година тя се чества от 05 – 11 април и се провежда под мотото „Гората е здраве“. По традиция празникът е посветен на лесовъдите за масовото залесяване.

Целта на инициативата да популяризира огромното значение на горите и масовото участие на хиляди хора от цялата страна в борбата за опазване и подобряване състоянието на горите. Ползите на горите са безкрайни, те са белите дробове на нашата планета.

Горите пречистват въздуха и водите, регулират микроклимата, участват в почвообразуването, фотосинтезата, кръговрата на веществата. Те противостоят на ерозията, болестите и вредителите, ограничават щетите от природни бедствия.

 Горите абсорбират близо 2 милиарда тона въглероден диоксид годишно в световен мащаб. Също така играят огромна роля за поддържането на равновесието в природата, биологичното разнообрази – оцеляването на повече от една трета от видовете организми в европейските гори.

Горите са дом и убежище на много животински видове, част от тях с европейска и световна значимост – кафява мечка, вълк, благороден елен и др. Загубата на горите означава, загуба на незаменимите местообитания за животинския и растителния свят.

 

ПАЗЕТЕ ГОРИТЕ!

 

    Top