нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Община Варна отбеляза събитието „Световен ден на водата – 22 март“, организирайки конкурс за детска рисунка на тема „Водата е ценна, всяка капка е живот“. Конкурсът се проведе в две възрастови категории: в първа категория участваха деца на възраст 4 – 7 г. и втора категория – 8 – 14 г. Взеха участие десетки деца от двете възрастови групи. Дирекция „Екология и опазване на околната среда“, благодари на всички участници. Бъдете активни в следващите обявени инициативи!

 

Класиране на победителите от конкурса за детска рисунка на тема „Водата е ценна, всяка капка е живот“ 

Община Варна отбеляза „Световния ден на водата – 22 март“, организирайки конкурса за детска рисунка на тема „Водата е ценна, всяка капка е живот“, с акцент върху „Ценността на водата“.

Комисията разгледа творбите, изпратени за участие в конкурс до 31.03.2021 г.

 Класира най-добрите три рисунки в двете възрастови категории както следва:

 1. Възрастова група 4 – 7 години:
 • Йоана Мирева – 5 г.;
 • Елина Вълнарова – 4 г.;
 • Виктор Добрев – 5 г.
 1. Възрастова група 8 – 14 години:
 • Стелиян Демиров – 12 г.;
 • Йоана Боева - 9 г.;
 • Йоанна Кръстева – 13 г.

Класираните участници ще получат предметни награди. Всички останали деца - грамота за активно участие. За датата и начина на получаване на грамотите и наградите ще бъдете допълнително уведомени.

Дирекция „Екология и опазване на околната среда“  Благодари на участниците в конкурса и им пожелава здраве и творческо вдъхновение!

Очакваме отново да участвате в инициативите на Дирекция “Екология и опазване на околната среда“!

 

 

ОБЩИНА ВАРНА

организира конкурс за детска рисунка на тема „Водата е ценна, всяка капка е живот“, посветен на „Световния ден на водата – 22 март“

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март от 1993 г. по решение на ООН, като ежегодно се организират инициативи по цял свят, посветени на водата. Във връзка с това Община Варна обявява конкурс за детска рисунка на тема „Водата е ценна, всяка капка е живот“.

Конкурсът ще се проведе в две възрастови категории, където могат да участват деца от следните възрастови групи: 4-7 години и от 8-14 години, живеещи на територията на община Варна. Няма ограничения, относно техниката на изработка на рисунката – графика, пастели, водни/темперни бои, флумастери, цветни моливи и др.

Изисквания за рисунките:

 • Творбите да са свързани с темата на конкурса;
 • Всеки желаещ може да участва само с една рисунка;
 • Максимален допустим размер на творбата – формат А3;
 • Участниците в конкурса могат да изпращат само работи, изработени от тях самите.

В десният долен ъгъл на рисунката трябва да се изпишат двете имена и възрастта на автора, използваната техника и име на рисунката.

За участие в конкурса родителят декларира, че е запознат и приема условията описани в Декларация за участие. С тази Декларация родителят, настойникът или упълномощеното лице, дава съгласието си детето да участва и творбата му да бъде публикувана на страницата на Община Варна.

Рисунката с попълнената Декларация се поставят в плик, с имена и адрес на подателя, и датата на подаване, адресиран до Дирекция „Екология и опазване на околната среда“, Община Варна за конкурс „Водата е ценна, всяка капка е живот“ и може да се изпращат до 31.03.2021 г. чрез куриер или да се донесат лично в информационния център на Община Варна.

При необходимост от допълнителна информация може да пишете на e-mail: vosavova@varna.bg.

Обявяване на победителите

Победителите ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Варна:  https://www.varna.bg/ на 12 април 2021 год.

Всички участници в конкурса ще получат грамоти, а първите трима в своите категория - предметни награди. Поради извънредна епидемиологична обстановка, наградите ще бъдат изпратени по куриер.  

  Top