нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПО ПРОЕКТ ПО ОПРЧР

 На 19 септември /вторник/ 2023 г., от 10:00 часа в сградата на Общностния център в гр. Вълчи дол на ул. „Родопи“ №4, ще се проведе заключителна пресконференция по проекта „Подкрепи ме, за да успея“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

По време на събитието ще бъдат представени дейностите и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

 

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ОРГАНИЗИРА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ОПРЧР

 

На 20 септември /сряда/ 2023 г., от 11.30 часа в Заседателната зала на Община Долни чифлик, ще се проведе заключителна пресконференция по проекта „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

По време на събитието ще бъдат представени дейностите и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

 

 

 

Категории

Top