нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ ДОМАКИНСТВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА INTERREG EUROPE 2021-2027

 

На 25 октомври /сряда/ 2023 г., от 14:00 часа в залата на Областен информационен център-Варна на пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2 /Козирката/, ще се проведе среща по проекта SIreNERGY „Социални иновации във възобновяемите енергийни източници”, финансиран по програма INTERREG Europe 2021-2027 г.

По време на събитието ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Категории

Top