нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ПМДР

На 25 октомври /сряда/ 2023 г., от 10:00 часа в Конферентната зала на Сдружение „Няма невъзможни неща“ на ул. „Генерал Радко Димитриев“ №7 А, Областният информационен център-Варна ще се включи в пресконференция по проекта “Еко възпитание, еко устойчивост и еко развитие в предоставяне на туристическите услуги на територията на МИРГ - предпоставки за инвестиции и устойчив растеж”. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие. Бенефициент е Сдружение „Форум гражданско общество“.

По време на срещата ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Категории

Top