нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

 На 21 ноември /вторник/ 2023 г., от 11:30 часа в заседателната зала на Община Долни чифлик, Областният информационен център-Варна ще се включи в заключителна пресконференция по проекта „Разнообразяване на културния и социален живот в община Долни чифлик, повишаване капацитета на местните представители и популяризиране територията на МИРГ, като добро място за инвестиции и туризъм“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

По време на срещата ще бъдат представени целите, дейностите и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ ДОМАКИНСТВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ПМДР

На 24 ноември /петък/ 2023 г., от 10:00 часа в залата на Областен информационен център-Варна на пл. „Св. Св. Кирил и Методий” № 2 (Козирката), ще се проведе пресконференция по проекта “Еко възпитание, еко устойчивост и еко развитие в предоставяне на туристическите услуги на територията на МИРГ - предпоставки за инвестиции и устойчив растеж”. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие. Бенефициент е Сдружение „Форум гражданско общество“.

 

ОИЦ-ВАРНА ЩЕ ДОМАКИНСТВА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ПМДР

 На 30 ноември /четвъртък/ 2023 г., от 10:00 часа в залата на Областен информационен център-Варна на пл. „Св. Св. Кирил и Методий” № 2 (Козирката), ще се проведе пресконференция по проекта “Напред - назад през уикенда на територията на МИРГ Варна”. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие. Бенефициент е Сдружение „Център за устойчиво социално развитие“.

Категории

Top