нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ЗАПОЧНА ОБНОВЯВАНЕТО НА СГРАДАТА НА ВАРНЕНСКАТА ПОЛИЦИЯ ПО ЕВРОПРОЕКТ

Започна обновяването на сградата на Областната дирекция на МВР във Варна. Ремонтните дейности ще бъдат извършени по проекта „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР - Варна“. Той се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът е на обща стойност 1 461 492,82 лв. Бенефициент е Община Варна.

Основната му цел е намаляване на крайното енергопотребление на административната сградата на варненската полиция на ул. „Цар Калоян“ №2 чрез реализиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност. Зданието е недвижима културна ценност с национално значение. Построено е през 1932 г.

Проектът предвижда обновяване на фасадата, подмяна на дограмата, топлоизолация на външните стени и покрива. Архитектурният облик на сградата ще бъде подобрен чрез боядисване и възстановяване на орнаментиката. Автентичният й вид ще бъде запазен. Ще бъдат изпълнени мерки за конструктивното й възстановяване, подмяна на осветителната инсталация, както и други енергоспестяващи дейности. Ще бъде създадена достъпна архитектурна среда за хората с увреждания чрез поставяне на рампи, парапети и предпазни бордюри. В самата сграда ще бъде направен козметичен ремонт. Очаква се в резултат на санирането да се пестят 27,5% енергия.

Проектът е стартирал на 3.08.2018г. и ще приключи на 3.02.2021 г.

 

 

 

Категории