нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ФИРМА ОТ БЕЛОСЛАВ СИ КУПИ МОДЕРНА ТЕХНИКА С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

 

Фирма в Белослав закупи модерна техника и подобри дейността си с помощта на европейско финансиране. По проекта „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал на „Булмак 2005“ ЕООД“ предприятието се е снабдило със съвременна машина за рязане. Финансирането е осигурено от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като фирмата е кандидатствала с проектно предложение към Местна инициативна група „Аврен-Белослав“. Общият бюджет на проекта е 389 510.17 лв. Бенефициент е „Булмак 2005“ ЕООД.

Производствената база на фирмата се намира в село Езерово, Община Белослав. Там е разположена и новата машина за рязане със CNC управление, доставена по проекта. Техниката, която е въведена в експлоатация, осигурява технологично решение за плазмено и газо-кислородно рязане с висока прецизност, скорост и ефикасност. Тази технология на рязане гарантира точност на позициониране, повторяемост и качество на сряза. Машината е изградена на модулен принцип, което позволява да бъде модернизирана и разширявана във всеки един момент. Разходът на енергия при работата й е значително по-малък от този на използваните до момента.

               Внедряването на новата машина води до съкращаване на времето за производство на единица изделие, подобряване на качеството на произвежданите продукти, затвърждаване на позициите на настоящите пазари и навлизане на нови, намаляване себестойността на продукцията, повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси, създаване на нови работни места и подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността.

               Проектът е стартирал на 7.03.2019г. и е приключил на 10.01.2020г.

Категории