нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ЕВРОДЕПУТАТ РАЗЯСНИ ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ НА КОНФЕРЕНЦИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ОИЦ-ВАРНА

 

Необходимо е да се разработи общоевропейска правна рамка в областта на роботиката, за да се гарантира защита на етичните стандарти и адекватно установяване на отговорността при инциденти, свързани с неговото използване. Така евродепутатът Емил Радев коментира правните предизвикателства, които отправя развитието на новите технологии. Той взе участие в организираната от Областния информационен център-Варна конференция „Хоризонти Европа - образование, иновации, научни изследвания“.

„Също както индустриалната, и дигиталната революция изисква обществото да се адаптира към промените. Цифровите технологии навлизат във всички аспекти на живота ни, а ефектът от автоматизацията се мултиплицира бързо. С прогреса неминуемо идват и нови рискове, а вече съществуващите значително се увеличават. Аз обаче искрено вярвам, че не бива да гледаме на тези предизвикателства като на призраци в гардероба”, коментира Емил Радев. Според него ЕС трябва да работи активно за адаптирането на правните норми, приложими за щети, произтичащи от използването на нови цифрови технологии като изкуствения интелект.

„В случаите с висока степен на риск, каквито има например в здравеопазването, полицейската дейност или транспорта, системите с изкуствен интелект трябва да са максимално прозрачни, проследими и с гарантиран човешки надзор. Органите следва да могат да изпитват и сертифицират използваните от алгоритмите данни по същия начин, както проверяват козметични продукти, автомобили или играчки”, категоричен бе българският евродепутат.

Радев обърна специално внимание и на приложението на изкуствения интелект за военни цели – област, в която световните сили вече сериозно се конкурират. Той припомни, че със своя резолюция Европарламентът настоя за международни преговори за забрана на смъртоносните автономни оръжия.

Прилагането на добре прецизирана правна рамка е от особено значение и за Кохезионната политика, тъй като касае разработването и внедряването на иновации с помощта на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, допълни Радев.

Като положителни стъпки той посочи Бялата книга на ЕК, както и множеството доклади, разглеждани в Европарламента, чиято основна цел е да се очертаят проблемите и да се забърза процесът на законодателни инициативи.

Категории